Realizacja robót murowo-żelbetowych budynku wielorodzinnego w Białymstoku przy ul. 27 Lipca