Realizacja robót murowo-żelbetowych budynku Muzeum Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej

 

  • okres realizacji: lipiec 2018 – październik 2018
  • powierzchnia całkowita 2.368,90 m3
  • kubatura 15.078,00 m2
  • Zamawiający – Budimex