Realizacja w systemie generalnego wykonawcy obiektu budowlanego mieszkalnego z usługami oraz pełną infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym

  • kubatura 9 265,00 m3
  • powierzchnia całkowita 365,60 m2
  • ilość mieszkań 20
  • ilość lokali usługowych 3
  • Okres realizacji: grudzień 2018 – grudzień 2019