Wykonanie stanu surowego budynku Centrum Psychiatrii UMB, budowa zlokalizowana na zapleczu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

  • Konstrukcja powstającego obiektu to 4 kondygnacje, w tym 3 naziemne i 1 podziemna.
  • Całkowita powierzchnia budynku zajmie 5080 m², z czego ok. 3846 m² przewidziano na powierzchnię użytkową.
  • Koncepcja projektowa obiektu zakładająca kształt odwróconej litery D, obok części specjalistycznej, obejmuje wydzielony obszar rekreacyjny.
  • Kubatura ok 12 900 m³

Zlecający: BUDIMEX S.A.