Realizacja robót murowo-żelbetowych budynku MAN Jeżewo